روغن های ریسندگی و آنتی استاتیک ها


1.سليسان H185 : روغن حل شونده بر پايه روان كننده خاص و تركيبات آنتي استاتيك و ضد كپك و قارچ با ماهيت نانيو نيك ، قابليت كاربرد در خطوط ريسندگي اكريليك با نمره نخ هاي متفاوت ، ريسندگي پشم ،گوني بافي PP ، روغن دولا تابي و ساير خطوط ريسندگي.

2.سليسان Z1 :روغن اسپين فينيش برپايه تركيبات آنتي استاتيك با ماهيت نانيونيك به آساني در آب سردو گرم حل شده قدرت جذب بالايي به روي الياف دارد. نسبت به حرارت بالا پايداري خوبي داردودر خط بي بافت از الياف مصنوعي (پلي استر- PP و... .)كاربرد فراوان دارد.

3. سلينول OF 1080 : يك آنتي استاتيك و نرم كننده مي باشد كه در آب سخت مقاومت خوبي داشته و در تمام مراحل تهيه نخ باعث اصطكاك مي گردد و به راحتي با آب سرد از روي الياف شسته مي شود . در ريسندگي پلي استر ، پلي آميد و همچنين توليد الياف PP به روش CFكاربرد فراوان دارد.

4. سلينولOF 1078 : يك آنتي استاتيك و نرم كننده مي باشد كه در آب سخت مقاومت خوبي داشته و در تمام مراحل تهيه نخ باعث اصطكاك مي گردد و به راحتي با آب سرد از روي الياف شسته مي شود . در ريسندگي پلي استر ، پلي آميد و همچنين توليد الياف PP به روش CFكاربرد فراوان دارد. به عنوان آنتي استاتيك در خط ريسندگي پلي استر يا همراه با روغن H185 كاربرد فراوان دارد.

5.سلينول O70 : يك آنتي استاتيك و نرم كننده با ماهيت نانيونيك كه در آب سخت ، اسيد و قليا مقاومت عالي دارد. هيچگونه اثر رنگي به روي كالا ندارد و با هر نسبتي در آب حل ميگردد.در قسمت توليد الياف PP كاربرد فراوان دارد همچنين مي توان از آن به عنوان آنتي استاتيك در خط توليد پتوي اكريليك به كار برد.

6.سليسان 111 : روغن بر پايه روان كننده و تركيبات آنتي استاتيك با ماهيت يوني نانيونيك-آنيونيك مي باشد ومقاومت در آب سخت عالي دارد و به آساني در آب سرد حل مي شود ، براي كليه سيستم هاي ريسندگي ، دستگاه هاي گرد بافت و دولا تابي و انواع الياف مصنوعي و طبيعي كاربرد دارد به خصوص در ريسندگي پشم پلي استر نتيجه بسيار مطلوبي به دست مي آيد بدون هيچگونه اثر سويي از لحاظ رنگ و بو به راحتي پس از مصرف با آب شسته مي شود.


7.سليسان SP 25 : روغن اسپين فينيش بر پايه تركيبات آنتي استاتيك داراي درصد ماده فعال 100% مي باشد.مقاومت بسيار خوبي در آب سخت دارد نسبت به حرارت بالا پايداري خوبي داشته و داراي قدرت جذب بالا برروي الياف مي باشد. در خط موكت سازي و گوني بافي از الياف PP كاربرد فراوان دارد.

8. سليسان ST : روغن استرج جهت نخ هاي پلي آميد و پلي استر داراي ماهيت نانيونيك و خاصيت آنتي استاتيك و ضد كپك دارد و به آساني در آب سرد و گرم حل مي شود. .