روغن ولک

تولید روغن ولک 92 در حجم بالا یکی دیگر از خدمات شرکت شیمیایی سلیس در صنعت کشاورزی می باشد .