نگهدارنده

در زمینه نگهدارنده های چرم شرکت شیمیایی سلیس محصول خود را با عنوان تجاری پاک چرم تولید و در بازار عرضه نموده و از لحاظ کیفیت در رقابت با برند های سطح اول جهان در این زمینه قرار دارد .