انواع مواد رنگزا ، پروسه و ماشین آلات مصرفی در نساجی

رنگرزی و چاپ فرآیندی است که در تبدیل الیاف نساجی خام به کالاهای ت…

عملیات کشش و تکسچرایزینگ و تاثیر آن بر آرایش یافتگی الیاف

کشش فرآیندهای ریسندگی که در مقالات قبلی به آن پرداخته شد، سبب ج…

انواع روش های ریسندگی الیاف

ریسندگی پلیمری که قرار است به لیف تبدیل شود ابتدا باید از طر…