POY( Partially Oriented Yarn)

روغن SaliSan Z10 اسپین فینیش نخ پلی استر نیمه آرایش یافته (POY) می‌باشد. از این محصول در فرایند ذوب ریسی  به منظور تولید فیلامنت های پلی استر استفاده می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

ATY (Air Textured Yarn)

روغن SaliSan AT اسپین فینیش نخ پلی استر نیمه آرایش یافته POY برای کاربرد نهایی به عنوان نخ تکسچره هوا (ATY) می باشد، این نخ در فرش های ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

موکت و گونی

روغن SaliSan SP25 اسپین فینیش بر پایه ترکیبات آنتی استاتیک می باشد که در خط تولید گونی های پلی پروپیلنی (PP) مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

استیپل پلی استر

روغن SaliSan ZS  اسپین فینیش الیاف استیپل پلی استر می باشد. از این محصول در فرایند ذوب ریسی الیاف استیپل پلی استر با نمره نخ های نرمال مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

روغن های ریسندگی

Salitex OF1080 یک آنتی استاتیک می باشد که در فرایند ریسندگی الیاف گوناگون از جمله اکریلیک، پشم، پلی استر و پنبه مورد استفده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

حل شونده و روان کننده

روغن حل شونده SaliSan H185 بر پایه روان کننده و ترکیبات آنتی استاتیک می باشد که در خطوط ریسندگی پشمی و اکریلیکی و هم چنین در تولید گونی های پلی پروپیلنی (PP) استفاده می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

روغن SaliSan 111 بر پایه روان کننده و ترکیبات انتی استاتیک با ماهیت نانیونیک-آنیونیک می باشد. این روغن در سیستم های ریسندگی گوناگون قابل استفاده می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

روغن کرچک سولفونه (روغن قرمز ترکی)

روغن TRO با ماهیت آنیونیک.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

نفوذ دهنده

W300 در مراحل مختلف رنگرزی، چاپ و تکمیل به عنوان نفوذ دهنده برای افزایش جذب رنگ کالا و ویژگی آبدوستی کالا استفاده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

غلظت دهنده

MZ100 به عنوان غلظت دهنده در خمیر چاپ استفاده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

ضد کف

DF100 یک ضد کف با ماهیت آنیونیک می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

DF400 یک ضد کف سیلیکونی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

دیسپرس کننده

NLH یک دیسپرس کننده بر پایه مواد آروماتیک سولفونه شده می باشد که به صورت پودری و مایع موجود است و برای رنگرزی با استفاده از رنگزاهای دیسپرس به کار گرفته می شود.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

NLH-N یک دیسپرس کننده و یکنواخت کننده پودری می باشد که در شرایط مختلف رنگرزی با استفاده از رنگزای دیسپرس مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

نرم کن

HD یک نرم کن کاتیونیک می باشد که در فرآیند تکمیل پارچه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از ثبات شست و شویی بالایی  برخوردار است.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

دترجنت

S155 یک دترجنت با ماهیت آنیونیک-نانیونیک می باشد، که به عنوان صابون پخت کاربرد دارد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

N135 یک دترجنت با ماهیت نانیونیک می باشد که به دلیل پایه یونی آن با سایر مواد کمکی سازگاری کامل دارد. این ماده به عنوان صابون پس شور برای پارچه های مختلف به ویژه کالاهای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو کاربرد دارد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

128 یک شوینده با ماهیت نانیونیک می باشد که به عنوان صابون پس شور در تمامی سیستم های رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.

HL یک شوینده حلال دار می باشد که برای شست و شوی احیایی سیستم رنگرزی پلی استر به کار گرفته می شود.

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص این محصول با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم درج شده در بخش “تماس با ما اقدام به ارسال درخواست خود نمایید.