آماده سازی الیاف نساجی

آماده سازی الیاف نساجی:

یکی از مهم ترین و تاثیر گزارترین مراحل در نساجی، پیش آماده سازی الیاف می باشد. انجام مناسب و دقیق این مراحل تاثیر به سزایی در ویژگی های نهایی محصول و رفتار آن در مراحل بعدی دارد.

آماده‌سازی الیاف پنبه:

آماده سازی الیاف پنبه و سایر الیاف سلولزی بیار پیچیده است. این مرحله عمدتا شامل فرایندهای تنینگ، دسایزینگ، مرسرایزینگ، سفیدگری و … می باشد. اولین فرایند شامل انتقال مواد اولیه روی شعله مشعل گاز است که به لطف آن الیاف ابتدایی برداشته می شوند.

مرحله بعدی دسایزینگ است. لیف معمولاً در حمام آب با کربنات سدیم به همراه مواد افزودنی مرطوب کننده شسته می شود.

فرایند بعدی مرسریزاسیون است که به منظور افزایش استحکام الیاف و براقیت مناسب آنها طراحی شده است.

آخرین مرحله از آماده سازی اولیه الیاف پنبه، سفید گری است.

آماده‌سازی الیاف پشمی:

محصولات پشمی نیز باید تحت یک سری اقدامات آماده سازی قرار گیرند. فرایندهای اصلی  آن ها شامل کربونیزاسیون، پیش شستشو و سفید گری است.

کربونیزاسیون با هدف از بین بردن کامل ناخالصی های گیاهی است. این فرایند شامل عمل الیاف پشمی با محلول اسید سولفوریک و سپس گرم کردن آنها تا دمای بالاتر از 100 درجه سانتیگراد است. الیاف آسیب دیده به صورت مکانیکی برداشته شده و سپس با سدیم استات خنثی می شوند. پس از اتمام کربنیزاسیون، یک مرحله شستشو به منظور خارج کردن مواد از الیاف عمل شده در حین ریسندگی انجام می شود. عملیات پیش-شستشو منجر به خیس شدن و جذب زیاد مواد سفیدکننده و رنگزاها می شود. مرحله آخر سفیدگری پشم است. بیشتر پراکسید هیدروژن در این فرآیند استفاده می شود.