مطالب توسط

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های پلی پروپیلن بدانید

Polypropylene Fabric name Moplen, polypro, PP Fabric also known as Polypropylene polymer Fabric composition Very breathable Fabric breathability High Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities High Stretch ability (give) Medium Prone to pilling/bubbling USA Country where fabric was first produced China Biggest exporting/producing country today Cold or cool Recommended washing temperatures Sportswear, cold weather undergarments, […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های اسپاندکس بدانید

Spandex Fabric name Lycra, elastane Fabric also known as Polyether-polyurea copolymer Fabric composition High breathability Fabric breathabilityn High Moisture-wicking abilities Low Heat retention abilities Exceptionally high Stretchability (give) High Prone to pilling/bubbling United States Country where fabric was first produced China Biggest exporting/producing country today Warm or cold Recommended washing temperatures Athletic wear, stretch pants, […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های مودال بدانید

  Modal fabric Fabric name High-wet-modulus rayon, HWM rayon Fabric also known as Cellulose from trees and synthetic ingredients Fabric composition 150-300 Fabric possible thread count variations Very breathable Fabric breathabilityn High Moisture-wicking abilities Low Heat retention abilities High Stretchability (give) Low Prone to pilling/bubbling Japan Country where fabric was first produced China Biggest exporting/producing […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های پنبه ای بدانید

Cotton Fabric name Pima cotton, Egyptian cotton, Supima cotton Fabric also known as Organic fibers from the seeds of the cotton plant Fabric composition 100, 200, 300, 600, up to 2,000 Fabric possible thread count variations Very breathable Fabric breathability High Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities Medium Stretchability (give) High Prone to pilling/bubbling Ancient […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های کتان بدانید

Linen Fabric name Flax fabric Fabric also known as Spun fibers from the stalks of flax plants Fabric composition 200-2,000 Fabric possible thread count variations Highly breathable Fabric breathability High Moisture-wicking abilities Low Heat retention abilities Low Stretchability (give) Low Prone to pilling/bubbling Prehistoric Europe Country where fabric was first produced China Biggest exporting/producing country […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های لیوسل بدانید

  Lyocell Fabric name Tencel Fabric also known as Wood cellulose and synthetic substances Fabric composition 300-600 Fabric possible thread count variations Very breathable Fabric breathabilityn High Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities Low Stretchability (give) Medium Prone to pilling/bubbling United States Country where fabric was first produced Europe and China Biggest exporting/producing country today […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های ویسکوز بدانید

  Viscose Fabric name Rayon Fabric also known as Wood cellulose and synthetic substances Fabric composition 300-600 Fabric possible thread count variations Very breathable Fabric breathability Very breathable Moisture-wicking abilities High Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities Medium Stretch ability (give) Medium Prone to pilling/bubbling United Kingdom Country where fabric was first produced China Biggest […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های نایلون بدانید

  Nylon Fabric name Polymer fabric Fabric also known as Various types of synthetic polymers Fabric composition Low breathability Fabric breathabilityn Medium Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities High Stretchability (give) High Prone to pilling/bubbling United States Country where fabric was first produced China Biggest exporting/producing country today Warm Recommended washing temperatures Tights, stockings, sportswear, […]

هر آن چه نیاز است در باره پارچه های پلی استر بدانید

  Polyester Fabric name Polyethylene terephthalate, PET, microfiber Fabric also known as Polymers derived from fossil fuels or organic sources Fabric composition 200-1,000 Fabric possible thread count variations Very breathable Fabric breathability High Moisture-wicking abilities Medium Heat retention abilities Medium Stretchability (give) Medium Prone to pilling/bubbling United States Country where fabric was first produced China […]

انواع مواد رنگزا ، پروسه و ماشین آلات مصرفی در نساجی

رنگرزی و چاپ فرآیندی است که در تبدیل الیاف نساجی خام به کالاهای تکمیل شده به کار می رود و به ظاهر پارچه های نساجی بسیار می افزاید. اکثر عیوب و اشکال محصولات نساجی تقریباً در هر مرحله قابل رنگرزی است. کالاهای پشمی با کیفیت غالباً به صورت الیاف رنگ می شوند. رنگزای مورد استفاده […]