منسوجات بی‌بافت

منسوجات بی‌بافت منسوجات بی بافت به پارچه هایی که فاقد تار و…

نقش نرم کن ها در صنعت نساجی

هر عملی که باعث بهبود خصوصیات فیزیکی پارچه می شود ، به عنوان تکمیل…

کاربد بی بافت ها برای ماسک های صورت

تقاضای جهانی برای ماسک های صورت پزشکی درجه یک و N95 در اوایل سال 202…